புதியவை

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் -கல்வி, கலை, கலாச்சார பன்னாட்டு அமைப்பு டிசம்பர் மாதம் 2016 நடத்திய உலகம் தழுவிய மாபெரும் கவிதைப் போட்டியில் மூன்றாம் இடமாக தெரிவு செய்யப்பட்டு .கவினெழி பட்டமும் சான்றிதழும் பெறுகின்றார் கவிஞர் குறள்நதி (எம் .சக்திவேல்)உலகம் தழுவிய மாபெரும் கவிதைப் போட்டி 2016
போட்டி இலக்கம் மாதம் -85 வது
தலைப்பு--- உன்னுள் நீ   
போட்டிஇலக்கம் 20

உழைத்தே நீயும் வியர்வையை சிந்து
உழைத்தே நீயும் தோல்வியை முந்து
உலகம் போற்றவே நீயும் வாழ்ந்திடு
உன்னில்நீ உழைப்பையே நிலையாய் நிருத்திடு !
உழைத்திடு எந்நாளும் நீமே லோங்கவே !
உதவிகள் செய்திடு பலர்வாழ் வோங்கவே !
உன்வாழ்வை உயர்த்திடு ஊர் போற்றவே !
உன்னில்நீ ஏற்றிடு பணிவை பார்போற்றவே !
உண்மையாய் நீயும் தினம்உழைத் திட்டாலே !
உயர்ந்திடும் உன்வாழ்வு இவ்வுலக வானிலே !
உழைத்திடு உழைத்திடு நாளும்நீ உயரவே
உன்னில்நீ புகுத்திடு புதுப்புது சிந்தனையை !
ஊனம் உன்னில் குடிகொண்டிருந் தாலும்
உன்னுறவுகள் உன்னை ஒதுக்கி வைத்தாலும்
உன்வாழ்வை சிலர்எள்ளி நகையாடி னாலும்
உன்னில்நீ வைத்திடு நல்நம்பிக் கையை !
உடல்தானம் செய்யவே நீயும் நினைத்திடு !
உறுப்புதானம் செய்தே நீயும் வாழ்ந்திடு !
உலகுக்கு தானத்தை எடுத்தே உரைத்திடு !
உன்னில்நீ வளர்த்திடு தொடர்தா னத்தை!
உயரம்தான்டியே ஊனம் உலகை வென்றது !
உலகக் கோப்பையை ஒலிம்பிக்கில் பறித்தது !
உலகம் உன்னைப் போற்றிடவே ஊனம்மறந்திடு!
உன்னில்நீ உயர்ந்தே வானத்தை தொட்டிடு !

குறள்நதி (எம் .சக்திவேல்)
3, திருவேற்காடு ,சென்னை-77,
தமிழ்நாடு , இந்தியா,
Kuralnathi1330@gmail.com


No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.