புதியவை

தாய்மை- ராம்க்ருஷ்தன்னலம் கருதாத அன்பொன்று உண்டு
கன்னலாய் இனித்து கனி முத்தம் தருவது
இன்னலென்றால் பதறிடும் உள்ளம் அது
மின்னலாய் இதயம் வரை பாயும் அன்பது

உயிரை உருக்கி உயிர் கொடுக்கும் அது
வயிற்றில் பத்து மாதம் வைத்திடும் அது
துயில் கொள்ளாது துன்பம் சகித்திடும் அது
வெயிலான வெப்பத்தையும் தாங்கிடும் அது

பத்து மாதமும் பற்பல உடற் துன்பங்கள்
பித்துப் பிடித்தது போல் இருந்திட்டாலும்
முத்துப் போலான சேய்க்கு வேண்டி எதையும்
கெத்தாகப் பல் கடித்துத் தாங்கிடும் பாசமது

மகப்பேறு என்றதொரு மறுபிறப்பு காணும் 
சுகப் பேறாக மாறின் இன்பம் கொள்ளுமது
இக உலகின் ஈடு இணையற்ற தெய்வமது
சுகங்களைத் தியாகம் செய்து சேய் வளர்க்கும்

தன் பசி பொறுத்து சேய் பசியாற முனையுமது
தன் உதிரத்தைப் பாலாக்கிப் புகட்டிடும் அன்பு
தன் உறக்கம் மறந்து சேயுறக்கம் நோக்குமது
தன் சேய் முகம் கண்டு இன்புறும் வள்ளலது

தாய்க்கு நிகரான அன்புத் தெய்வம் வேறில்லை
வாய்க்கும் வளமான வாழ்வுக்கும் அது துணை
நோய் நொடியின்றி கண்ணுறங்காது வளர்க்குமது
தாய்மை எனும் தனித்துவ சிறப்புப் பெற்றதே.

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.