புதியவை

நாமுணர்வோம் !( எம் ஜெயராமசர்மா .மெல்பேண் அவுஸ்திரேலியா )


     
         முள்ளிருக்கும் செடியினிலே
         முகிழ்த்துவரும் ரோஜாவே 
         முள்பற்றி எண்ணாமல்
         முறுவலுடன் மலர்ந்துநிற்கும்
         நல்லவர்கள் வாழ்வினிலே
          நஞ்சுநிறை முள்வரினும் 
          மெல்லவரும் விலக்கிநின்று
           நல்லவற்றை நமக்களிப்பர்  !

            செடிவளரும் கொடிவளரும்
            சிலவெமக்கு மருந்தாகும்
            அதனூடே வளர்ந்துவரும்
            ஆகாத செடியுமுண்டு
             அதுபோல வாழ்வினிலே 
             ஆலகாலம் வரும்வேளை 
             அதைப்போக்க வருபவரே
             அகிலத்தின் இரட்சகர்கள் !

              வருவார்கள் போவார்கள்
              வரவெமக்குத் தெரியாது 
               வரமளித்து விட்டுவிட்டு
               மெளனமாய் போய்விடுவார்
                தெருவோரம் நின்றாலும்
                திரும்பியே நாம்பாரோம்
                அவர்சென்ற பின்னால்த்தான்
                 அவர்பெருமை நாமுணர்வோம் !

No comments :

Post a comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.