புதியவை

வணங்குகின்றேன் மகிழ்வுடனே ! ( எம் .ஜெயராமசர்மா .மெல்பேண் அவுஸ்திரேலியா )       மடிமீது நான்கிடக்க
       மலர்ந்தவிழி தனைப்பார்த்து
       குடிமுழுதும் காக்கவந்த
       குலசாமி எனவழைத்து
       விரல்சூப்பும் எனைரசித்து
       வேதனைகள் தனைமறக்கும்
       எனதருமை அம்மாதான்
       எப்போதும் என்தெய்வம் !

        என்கண்ணில் நீர்கண்டால்
        ஏங்கியவள் தவித்திடுவாள்
        என்சிரிப்பைப் பார்த்தவுடன்
        எல்லாமே மறந்திடுவாள்
        என்எச்சில் தனையவளும்
        இன்னமுது எனநினைப்பாள்
        எப்படிநான் துப்பிடினும்
        இருகரத்தால் ஏந்திநிற்பாள் !

        பிடிவாதம் பிடித்தாலும்
        பெருங்குறும்பு செய்தாலும்
        கடிகின்ற உணர்வகற்றி
        கருணையுடன் எனைவணைப்பாள்
        அடியுதைகள் நான்கொடுக்க
         அவள்மடியைத் தந்துநிற்கும்
        அன்புநிறை அம்மாவே
        அவனிதனில் என்தெய்வம் !

        கோவிலுக்குச் சென்றாலும்
        குலதெய்வம் பார்த்தாலும்
        சாமியென அம்மாதான்
        சன்னதியில் தெரிகின்றாள்
        தூய்மைநிறை மனமுடையாள்
        துன்பமெலாம் தாங்கிடுவாள்
         வாய்மைநிறை அம்மாவை
         வணங்குகின்றேன் மகிழ்வுடனே 

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.