புதியவை

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் -கல்வி, கலை, கலாச்சார பன்னாட்டு அமைப்பு 2016 நடத்திய உலகம் தழுவிய மாபெரும் கவிதைப் போட்டியில் ஜனவரி மாதத்தின் இரண்டாவது ,தேர்ந்தெடுக்கப்படும் கவிதைக்கு "கவித்தீபம் " பட்டமும்சான்றிதழும் , பெறுகின்றார்- செ.க. முகமட்ஹுசைன் மன்னார் உங்களுக்கு தடாகத்தின் வாழ்த்துக்கள்காக்கையன் குளம் ஹுசைன்உலகம் தழுவிய மாபெரும் கவிதைப் போட்டி---ஜனவரி---2017
போட்டி இலக்கம் மாதம் -86 வது  தலைப்பு---உனக்கு என்ன லாபம்-02
அன்பாய்பேசி அண்டிக் கெடுத்து
வேசத்தைக் காட்டி மோசம்செய்து
வஞ்சகம் நெஞ்சில் வைத்து
துரோகியாய் வாழ்வதில்
உனக்கு என்ன லாபம்?
வாழும் காலம் கொஞ்சமே
நல் எண்ணம் வேண்டும் வாழ்விலே
நட்பு தியாகம் சேவையே
நிலைக்க வேண்டும் நாளுமே
துண்பம் நேரும் போதிலும்
உண்மை பேசி வாழனும்சேவைசெய்து
வாழ்வதால்நஸ்டம் இல்லை
வாழ்விலே
நம்பிய நட்பைமோசம் செய்தே
சூழ்ச்சி செய்யும் எண்ணம்கொண்டு
அடுத்தவர் உணர்வை மதிக்கமறந்து
பூமியில் புகழாய் வாழ்வதில்
உனக்கு என்ன லாபம்?
செ.க. முகமட்ஹுசைன் மன்னார் (காக்கையன் குளம் ஹுசைன்)

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.