புதியவை

உனக்கென்ன லாபம்.கரு. அன்புச்செழியன் அமெரிக்கா


வீரும் போரும்
விடைதரும் தமிழா
நீரும் சோறும் பெருவோம்
என
பாரும் திரண்டிட
வேரும் அசைந்தது
பார்த்தது பார்த்தன் கண்கள்
மெல்ல
கோர்த்தது வேர்த்ததும் கைகள்
அதிரும் காவல் அடிதடியாலே
அவலம் தொடர்ந்தழு குரல்கள்
இனி
எழுபவன் உழுபவன்
எவனும் புவிதனில்
எதிரியோ? முழங்கிடு தமிழால்
வித்தில்லா உயிரினமாம்
விதையில்லா விவசாயம்
பிஞ்செல்லாம் நஞ்சாக்கும்
பெருமையில் என்தேசம்
·டி உழைத்து
ஊர்முழுதும் பசி போக்க
தேடித்திரிகின்ற உழவன்
அவன்
பயிர்செய்து உயிர் செய்த
வயல்கள்
இன்று
கள்ளி முளைக்கும் காடாய்
வானம்
வெள்ளி முளைத்த மேடாய்
நீரோடிப் பாய்ந்த நதியெல்லாம்
இன்றுவரை
வேர் ஓடக் காய்ந்தநிலை
நீர் விட்டுப் போனாலும்
ஊர் விட்டுப் போகாத
உழவன்
அவன்தான்
நாட்டின் கிழவன்
இனி
கலப்பைச் சிலுவை சுமக்கும்
வியர்வை
கருப்பு உயிர்கள் எல்லாம்
முள் தலைப்பை சுமந்த யேசு
தமிழ் தரணியே
அவன்புகழ் பேசு
உழுபவன் சாவதும் இங்கே
கிடந்து
தொழுபவன் வாழ்வதும் இங்கே
அழுவதும் விழுவதும்
அவனவன் விதியெனில்
பழுதவன் படைப்பினில்
அங்கே
ஏழையின் வயிறும்
ஒட்டியே கிடக்கட்டும்
ஏய்ப்பவன் உறவும்
எட்டியே இருக்கட்டும்
உனக்கென்ன லாபம்தான்டா
கிடைக்கும்
உழுபவன் சாபம்தான்டா.

கரு. அன்புச்செழியன் அமெரிக்கா

No comments :

Post a comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.