புதியவை

ஆண்டவனை வேண்டிடுவோம் !எம்.ஜெயராமசர்மா மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா )ஆணவம் வந்துவிட்டால்
அப்பனும் தெரியமாட்டார்
அம்மையும் தெரியமாட்டார்
அறிவெலாம் மயங்கிநின்று
அகந்தையின் உச்சம்சென்று
அழிவினைத் தொட்டுநிற்கும்
அவலத்தில் சிக்கிநிற்போம் !

குடும்பமாய் கடவுள்காட்டும்
குணமதைக் கொண்டுநிற்கும்
அரும்பெரும் சமயந்தன்னை
அறிந்திட முயலுகின்றார்
ஆணவம் போக்குவென்று
அம்மதம் சொல்லிசொல்ல
அருமையாய் கதைகள்தன்னை
அமுதமாய் அளிக்குதன்றோ !

தேவரென மூவரென
திரளாகக் கதைகள்சொல்லி
யாவரையும் நல்லாக்க
நம்சமயம் உதவுதன்றோ
பாவமெலாம் போக்குதற்கு
பக்குவமே தேவையென்று
பாரினுக்கு எடுத்துரைக்கும்
பாடமதைப் புகட்டுதன்றோ !

ஆணவத்தை கொண்டிருப்பார்
ஆண்டவனைக் காணார்கள்
எனும்கருத்தை உணர்த்துகின்ற
அரும்விரதம் சிவராத்ரி
அவ்விரத நாளினிலே
அனைவருமே கோவில்சென்று
ஆணவத்தைப் போக்குவென
ஆண்டவனை வேண்டிடுவோம் !

மனமார தொழுதழுதால்
வஞ்சனைகள் ஓடிவிடும்
சினமெம்மை விட்டகன்று
சிந்தனையும் சிறப்பாகும்
குணம்மாறும் குறையகலும்
குதித்துவரும் பக்குவமும்
அவையாவும் எங்களுக்கு
ஆனந்தம் நல்குமன்றோ !

விரதம் இருப்பதனால் மெய்யுணர்வு உண்டாகும்
மேலான எண்ணமெலாம் விரைவாக எமையடையும்
அதனாலே விரதமதை அனைவருமே கைக்கொண்டால்
ஆணவமும் விட்டகல ஆண்டவனும் அருளிடுவான் !


No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.