புதியவை

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் -கல்வி, கலை, கலாச்சார பன்னாட்டு அமைப்பு மார்ச் மாதம் 2017ல் நடத்திய உலகம் தழுவிய மாபெரும் கவிதைப் போட்டியில் மார்ச்மாதத்தின் சிறப்புக் கவிஞராக தெரிவு செய்யப்பட்டு " கவினெழி பட்டமும் சான்றிதழும் பெறுகின்றார் ,சப்னா செய்னுல் ஆப்தீன் இவர் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வி கற்றுக்கொண்டிருக்கும் ஓர் மாணவி சிங்கள மொழி கடந்து தமிழ் மொழியில் பற்றுக் கொடுள்ள இவரை தடாகம் பாராட்டி ஊக்கப் படுத்துகின்றது
லகம் தழுவிய மாபெரும் கவிதைப் போட்டி, மார்ச்சு 2017 
போட்டி -87 வது மாதம்
போட்டிக்கவிதை 07
தலைப்பு- முத்தமிழ் வித்தகர்விபுலானந்தர்!
விஞ்ஞானத்தின் விந்தைகள் அறிந்து
தமிழின் அறுவை உணர்ந்து
ஈழத்தின் பெருமையை இந்தியாவிலும் ஓங்கச்செய்தார் 

அவர்
காலத்தின் விளையாட்டில் 
சிக்கி சிதைந்து விடாமல்
வித்தைகள் பல கற்று
வித்தகராய் வாழ்ந்து காட்டியவர்

அறிவை அமுதாய் உண்டு
பிறருக்கும் அதன் சுவை உணரச்செய்து....
சேவைகளுக்கே சேவகனானார்

பல பெயர்கள் பெற்றாலும்
முத்தமிழ் வித்தகர் எனும் முத்தான பெயரை முத்திரையாய் கொண்டார்
விபுலானந்த அடிகளார்....

நில்லாமல் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அந்த புகழ் மங்காத நீள நதி
அதன் ஈரம் சூழலெங்கும் பரவி
முத்தமிழுக்கு உயிரூட்டுகிறது.
..
சப்னா செய்னுல் ஆப்தீன்
கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.