புதியவை

பரந்தமனம் எழவேண்டும் எம் . ஜெயராமசர்மா மெல்பேண்அவுஸ்திரேலியா


     குடிப்பதற்கு நீரின்றிக் குவலயத்தில் பலபேர்கள்
     தவிக்கின்ற நிலையிப்போ தானெழுந்து நிற்கிறது
     அதைப்போக்க வழிகாண ஆராய்ச்சி செய்துவிடின்
     அவலமுறும் அனைவருமே ஆறுதலை அடைந்திடுவார் !

     அணுபற்றி ஆராய்ச்சி அகிலத்தில் நடக்கிறது
     ஆயுதங்கள் புதுப்புதிதாய் அதனூடாய் வருகிறது
     அருந்துவதற்கு நீரின்றி அவதியுறும் நிலைபற்றி
     ஆயுதத்தை சிந்திப்பார் அரைக்கணமும் நினைப்பதில்லை !

    ஆண்டவனின் படைப்பினிலே அரும்படைப்பு மனிதவினம்
    அவ்வினத்தின் துயர்பற்றி அக்கறையைச் செலுத்தாமல்
    ஆயுதங்கள் செய்வதிலே ஆசையுடன் செயற்பட்டால்
    அகிலத்தின் அமைதியெலாம் அத்தனையும் அழியுமன்றோ !

    நீரில்லா நிலையினிலே நிலம்வரண்டு வீணாகும்
    போர்வந்து சேர்ந்துவிடின் பொலிவெல்லாம் மறைந்தொழியும்
    பார்செழிக்க வேண்டுமெனில் பரந்தமனம் எழவேண்டும்
    ஊரழிக்கும் நினைப்பொழிந்தால் உலகவளம் உயிர்த்துவிடும் !

   குண்டுமழை பொழிவதனால் குடிதண்ணீர் பாழாகும்
   குடிதண்ணீர் இல்லையெனில் குடிகள்நிலை என்னாகும்
   வளங்கொழிக்கும் வயலனைத்தும் வரண்டவனம் போலாகும்
   நிலமிருக்கும் மாந்தர்நிலை நினைப்பதற்கே பயமாகும் !

   காடுகள் அழியும் களனிகளும் சேதமுறும்
   மாடுமனை அத்தனையும் மண்ணுக்குள் மாய்ந்துவிடும்
   கேடுநிறை அத்தனையும் கிடுகிடென வந்துவிடும்
   நாடுகின்ற ஆராய்ச்சி நல்வழியை மறந்துவிட்டால் !

   ஆணவத்தின் வசத்துக்கு ஆராய்ச்சி ஆள்பட்டால்
   அகிலத்தின் துன்பமெலாம் அப்பக்கம் தெரியாது
   ஆக்கத்தின் பக்கமாய் ஆராய்ச்சி அமைவதுதான்
   அகிலத்தில் வெளிச்சம்வர அருந்துணையாய் அமையுமன்றோ !

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.