புதியவை

மகிழ்ந்து வாழ்வோம் எம் . ஜெயராமசர்மா அவுஸ்திரேலியா

முதியோர் இல்லமதில் தாய்
        முறுவலுடன் விழாவதனில்  சேய் 
        தனியாகத் தவிக்கிறாள் தாய்
        தானமெலாம் செய்கிறான் சேய் !
        
         பலலட்சம் வைத்துள்ளான் சேய்
         பரிதவித்து நிற்கிறாள் தாய்
         பட்டம்பல பெற்றுவிட்ட சேய்
         பாருக்குள் இருப்பதுதான் ஏன் !

        விரிவுரை பலசெய்து விருதுகள் பலபெற்று
        கருணையை காட்டிநிற்கும் காவியம் பலகாட்டி
        தெருவெலாம் வரவேற்பு தினமுமே பெறுவதற்கு
        பலநூறு செலவுசெய்யும் பாங்கினைநாம் என்னசொல்ல !

        ஊட்டி வளர்த்தவளை ஒருகணமும் நினையாமல்
        போட்டி பொறாமையொடு புகழ்தேடும் கனவான்கள்
        சேற்றிலே வீழ்ந்துள்ள சீரழிவைக் காண்கையிலே 
        நாட்டிலே இருப்பதனால் நன்மையென்ன இருக்கிறது !

        பட்டம் பலபெற்றாலும் பதவிகளில் உயர்ந்தாலும்
        கெட்ட குணமுள்ளவரை அத்தனையும் வீணாகும் 
        நட்டம் பலவந்தாலும் தான்நொடிந்து போனாலும்
        இட்டமுடன் எமைக்காத்த எந்தாயை இகழுவதா !

       தாயினைத் தெய்வமாகத் தரணியில் போற்றவேண்டும்
       தாயினை தாங்கிநின்றி தாழ்பணிந்திருக்க வேண்டும்
       தாயினின் ஆசிபெற்று தரமான வாழ்வுவாழ
       தாயினை வீட்டில்வைத்து தான்நிதம் மகிழ்ந்துவாழ்வோம் !


No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.