புதியவை

மல்லிகையின் ஜீவா வாழ்க ! ( எம். ஜெயராமசர்மா .. மெல்பேண் .. அவுஸ்திரேலியா ) 
  
தொண்ணூறு வயதினைத் தொட்டுநிற்கும் ஜீவாவே
  இன்னும்நீ வாழ்வதற்கு இறைவனிடம் வேண்டுகிறேன்
  உன்னுடைய ஊக்கத்தால் உரம்பெற்று வளர்ந்தவர்கள்
  உனைவாழ்த்தும் வாழ்த்தெல்லாம் உரமாக அமைந்திடட்டும் !
 
  யாழ்நகர வீதிகளில் நீநடந்த காட்சியெலாம்
  வாழ்நாளில் சாதனையாய் மல்லிகையாய் மலர்ந்ததுவே 
  தாழ்வுதனை துணையாக்கி தலைநிமிர்ந்த உன்துணிவை
  நாள்முழுக்க நினைந்தபடி நான்வாழ்த்தி மகிழுகின்றேன் !
 
  பரிசுபல பெற்றாலும் பகட்டின்றி வாழ்ந்துநின்றாய்
  உரியவரை இனங்கண்டு உன்வழியில் இணைத்துநின்றாய்
  வறுமையிலும் செம்மையாய் வாழ்வதற்குக் கற்றுக்கொண்டாய்
  பொறுமையுடன் நீயிருந்து பொலிந்துவிட்டாய் படைப்புலகில் !
 
  நல்லதமிழ் ஏடுதந்த நாயகனே நீவாழ்க
  நல்லதமிழ் எடுத்தாண்ட வல்லவனே நீவாழ்க
  மல்லிகையாய் மணங்கொடுத்த மன்னவனே நீவாழ்க
  மல்லிகையின் ஜீவாவே வாழ்ந்திடுக பல்லாண்டு !  

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.