புதியவை

மெளனமாய் இருக்கின்றேன் ![ எம். ஜெயராமசர்மா ...... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா ]




             இலைகொடுப்பேன் காய்கொடுப்பேன்
                     இனிமையொடு கனிகொடுப்பேன்
              எல்லோர்க்கும் உதவுவதே
                      என்னோக்காய் கொண்டுவிட்டேன்
              மங்கலங்கள் நடந்தாலும்
                       அமங்கலங்கள் நடந்தாலும்
               தங்குதடை ஏதுமின்றி
                        தொங்கிநிற்கும் என்னிலையே !

                பொங்கல்பொங்கும் பானைதனை
                        புதுப்பொலிவு ஆக்குதற்கு
                 மங்கலமாய் என்னிலையே
                       தொங்கிநிற்கும் பானையிலே
                 என்கனியை உண்பதற்கு
                            ஏக்கமுடன் காத்திருப்பார்
                 இனிப்பாக இருந்தவர்க்கு
                            எப்போதும் சுவைகொடுப்பேன் !


                       குழந்தைகளும் சுவைப்பார்கள்
                                   குமரர்களும் சுவைப்பார்கள்
                        அரசர்முதல் ஆண்டிவரை
                                    அனைவருமே சுவைத்திடுவார்
                        மல்கோவா எனவழைப்பார்
                                    மனமெல்லாம் விருப்புடனே
                        சேலத்தின் பெயர்சேர்த்தும்
                                     சிறப்புடனே அழைத்திடுவார் !

                            ஈழத்தில் இருப்பவர்கள்
                                     இன்னும்பல பேர்கொடுப்பர்
                             எத்தனைபேர் பெற்றிடினும்
                                        இனிப்பேயென் நிலைப்பாகும்
                             முக்கனியில் என்கனியே
                                        முன்னிற்கும் கனியாகும்
                              அக்கனிகள் அத்தனையும்
                                         அபிஷேகப்  பொருளாகும் !

                                  நல்லதொரு நாடகத்தை
                                            நாரதரும் நடத்துதற்கு
                                  நன்றாக உதவியதே
                                              நான்கொடுத்த கனியன்றோ
                                  நான்கொடுத்த கனிதானே
                                                நாதன்மகன் மலையேற
                                   நற்கதையாய் அமைந்தனை
                                                  நாடெல்லாம் அறிந்ததன்றோ !

                                     வேண்டும்வரம் கிடைப்பதற்கு
                                                         விநாயகரை வழிபடுவோர்
                                     விருப்பமுடன் கொடுப்பதுவும்
                                                           விதம்விதமாய் என்கனியே
                                      ஓமம் வளர்ப்பதற்கும்
                                                           உடன்விறகாய் ஆகிடுவேன்
                                       உட்கார்ந்து இளைப்பாற
                                                             உதவுவதும் என்னியல்பே !

                                         உயிரோடு இருக்கும்வரை
                                                             உதவிடுவேன் யாவர்க்கும்
                                         உயிர்விட்டுப் போய்விடினும்
                                                             உதவிடுவேன் விறகாய்நான்
                                         காய்கொடுப்பேன் கனிகொடுப்பேன்
                                                               கடைசிவரை உதவிடுவேன்
                                         கல்லெறியும் எனக்குவிழும்
                                                               கண்களைநான் மூடிநிற்பேன் !

                                                    
                                        என்மீது கல்லெறிவார்
                                                            என்றுமே விருப்புடையார்
                                         என்றுநான் எண்ணியெண்ணி
                                                             இன்னுமே உதவுகின்றேன்
                                         மண்மீது உள்ளவர்கள்
                                                             மனமெனக்குப் புரிந்தாலும்
                                          மாமரமாய் இருப்பதனால்
                                                              மெளனமாய் இருக்கின்றேன் !

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.