புதியவை

15/08/2017 செவாய்க்கிழமை இந்திய சுதந்திர தினம் சிறப்புக்கவிதை ஆனந்த சுதந்திரம் ! ( எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா )                   ஆன்மீகக் கொள்கைதனை அரவணைக்கும் பாரதமே 
                   அஹிம்சையினை உள்ளுணர்வாய் ஆக்கிநிற்கும் பாரதமே
                   அகிலத்தில் பலநிலையில் வளர்ந்துவரும் பாரதமே 
                    ஆனந்த சுதந்திரத்தை அமுதமெனக் காத்திடுவாய் !

                   பலபேரின் கண்ணீரால் எழுச்சிபெற்ற பாரதமே
                   பலபிரிவு மக்களையும் இணைத்துநிற்கும் பாரதமே
                    நிலமீது பலசண்டை நிகழாமல் இருப்பதற்காய் 
                    பலநீதி இலக்கியங்கள் படைத்தளித்தாய் உலகினுக்கே !

                    சர்வவுமே இறைவனென சாற்றிநிற்கும் பாரதமே 
                    சமத்துவத்தை நிலைநிறுத்த தானுழைக்கும் பாரதமே
                    இவ்வுலகை இரட்சிக்க ஞானிகளை ஈந்தளித்தாய் 
                     இவ்வுலக மாந்தரெலாம் இந்தியாவை நோக்குகிறார் ! 

                    வேதமொடு சாத்திரங்கள் வியந்துவிடும் இலக்கியங்கள்
                    பாரதத்தாய் உலகினுக்கு ஈந்தளித்தாள் பொக்கிஷமாய் 
                    யார்வந்து போனாலும் நலம்விளைக்கும் எனும்நினைப்பை
                    நாநிலத்துக் கீந்தளிக்கும் பாரதத்தாய் வாழியவே ! 

                   புத்தர்காந்தி புனிதநபி புதுவெளிச்சம் யேசுபிரான்
                   அத்தனைபேர் கொள்கைகளும் அடக்கிநிற்கும் பாரதமே
                   உத்தமர்கள் பலபேர்கள் உன்மடியில் பிறந்தார்கள் 
                   உயர்வான சுதந்திரத்தை உயிர்ப்புடனே வைத்திடுவாய் !

                   இமையும்முதல் குமரிவரை எல்லையினைக் கொண்டுள்ளாய் 
                   இயலாமை எனும்நினைப்பை இன்மையாக்க முனைகின்றாய் 
                   தவவலிமை மிக்கோரால் தான்வரங்கள் பெற்றுள்ளாய்
                   தகைமைநிறை சுதந்திரத்தை தக்கபடி காத்திடுவாய் !
            
                   சுதந்திரமாய் உலவுதற்குச் சுதந்திரத்தை விட்டிடுவோம் 
                   சுதந்திரத்தை யாவருமே சுவாசிக்கச் செய்துநிற்போம் 
                   சுதந்திரத்தை சுகமாக சுவையாக்க முனைந்நிதிடுவோம் 
                   சுதந்திரத்தைக் குலைப்பார்க்குச் சுதந்திரத்தை உணர்திடுவோம் !

                   ஆனந்த சுதந்திரத்தை அகமகிழக் கொண்டாட
                  ஆனந்தப் பூங்காவை அமைத்திடுவோம் பாரதத்தில் 
                  ஆனந்தம் எனுமுணர்வை அனைவருமே பெற்றுவிட 
                   அன்புபாசம் நேசமொடு அஹிம்தனை அரவணைப்போம் 


No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.