புதியவை

தடாகத்தின் தாமரை பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்தலைப்பு :- நன்றியுணர்வு- பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்
கால்களிலே ஊற்றிட்ட நீரைத் தென்னைக்
கலசமாக்கித் தலைகொடுத்து நன்றி காட்டும்
கால்களினைச் சுற்றிவந்து நாய்தான் போட்ட
கையளவு உணவிற்காய் நன்றி காட்டும் !
பால்கறந்த போதுமீந்த புல்லுக் காகப்
பசுநம்மை முட்டாமல் நன்றி காட்டும்
நூல்கற்ற மனிதர்தாம் உதவி பெற்றும்
நுவலாமல் மறைக்கின்றார் நன்றி கொன்றே !
செஞ்சோற்றுக் கடனுக்காய் நன்றி காட்ட
செவ்வுயிரை அறத்துடனே கொடுத்தான் கர்ணன்
வெஞ்சமரில் சாய்ந்தபாரி மகளி ருக்காய்
வேலியானார் கபிலர்தாம் நன்றி யோடே !
கொஞ்சுதமிழ் சுவைக்கநெல்லி அதியன் ஈயக்
கொண்டஅவ்வை பாபொழிந்தார் நன்றி யோடு
கிஞ்சித்தும் செய்நன்றி நினைத்தி டாமல்
கீழானார் மனிதரின்று தன்ன லத்தால் !

கற்பித்த ஆசானை நினைத்து நாளும்
கடமைதனைச் செய்வோனைப் போற்றல் போல
பெற்றிட்ட சிறுவுதவி என்ற போதும்
பெருமையுடன் சொல்பவனைப் போற்றும் ஞாலம் !
பெற்றோரைத் தாய்மொழியைப் பிறந்த நாட்டைப்
பேணுவோனே நன்றியுடை மனித னாவான்
உற்றதொரு குறள்கூறும் கருத்தைப் போல
உய்வின்றிப் போயிடுவர் மறந்தால் நன்றி !
பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.