புதியவை

விவசாயம் வீழ்ந்து போச்சு - சிவசக்திவிவசாயம் வீழ்ந்து போச்சு
எங்க பொழுப்பும் காய்ந்து போச்சு
ஐநா சபை நீயும் கூட்டி
ஐயநாரே காப்பாத்து

விவசாயம் வீழ்ந்து போச்சு
எங்க குடும்பம் சாய்ந்து போச்சு
ஐநா சபை நீயும் கூட்டி
ஐயநாரே காப்பாத்து


கரிசல் காட்டு நிலமும் கூட
வெடிச்சே போச்சி
சோலகொள்ளை பொம்ம இப்போ
ஒடைஞ்சே போச்சி
விவசாயி விடியலத்தான்
தேடி தேடி ஒடிவந்தான்
அது கிடைக்காம
படையலுக்கு உசுர விட்டான்

தண்ணியத்தான் தேடி தேடி
ஓடி வந்தோம் நாங்க
அது கெடைக்காம விவசாயம்
காஞ்சி போச்சி தாங்க
வெளிநாட்டுகாரன் தண்ணிய விக்க
பார்த்து நின்னோம் நாம


அரசாங்கம் கண்டுக்கல
நம் நாட்டின் முதுகெலும்பா தாங்க
அடுக்கடுக்கா வீழ்ந்து போச்சு எங்க உசிருதாங்க
விவசாயம் காப்பாத்த  கையகொடுக்கனும் நீங்க

இளைஞா நீ எங்களையும் திரும்பிபார்க்க வேணும்
ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தில
பேசமறுப்பதேனோ

இயற்க்கை வளம் நாம காக்க
போராட வேணும்
நெடுவாசல் மக்கள் குறை கேட்க வேனும் நீங்க

ஊடகத்தில எங்கள பாத்து ரசித்தெல்லாம் போதும்
கடனனுக்காக நாங்க உசிர விட்டதெல்லாம் போதும்

ஒவ்வொரு வேளை சாப்பாட்டுல
எங்க உழைப்ப ருசிக்கிறிங்க.

                                                          - சிவசக்தி

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.