புதியவை

உயிர் ! ( எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா )


   
          வஞ்சகர்கள் நஞ்சாலே வாழ்வளிக்க வந்தமகான் 
               நெஞ்சமெலாம் பதைபதைக்க சிலுவையிலே உயிர்விட்டார் 
          அஞ்சாமல் அறமுரைத்த அறிஞராம் சோக்கிரட்டீஸ்
                நஞ்சருந்தி உயிர்விட்டார் நாடே கலங்கியதே 
          வெஞ்சமரில் வெற்றிகண்ட மேற்குலகு சீஸர்மன்னன் 
                தன்நண்பன் கையாலே உயிர்விட்டான் சபைநடுவே 
          உயிர்பறிக்கும் காரியங்கள் உலகில்பல நடக்கிறது
                 உயிர்பற்றி உணர்ந்துவிடின் உயிர்பறிக்க மாட்டாரே ! 

          எட்டப்பன் சதியாலே கட்டபொம்மன் உயிர்போச்சு 
              இங்கிலாந்து வெள்ளையரால் எத்தனையோ உயிர்போச்சு 
          சத்தியத்தைத் தாங்கிநின்ற காந்திமகான் உயிர்போச்சு 
               சதிகாரர் வலையாலே மாட்டின்லூதர் உயிர்போச்சு 
          செக்கிழுத்துச் செக்கிழுத்து சிதம்பரனார் உயிர்போச்சு 
                பக்குவமாய் காக்குமுயிர்  பறிபோகும் நிலையாச்சு 
           அக்கறையாய் காக்குமுயிர் அபரிக்கும் நிலையாச்சு 
                ஆருமே உயிர்பற்றி எண்ணாத நிலையாச்சு !

           மதம்காக்க பலபேர்கள் உயிர்கொடுத்தார்  மாநிலத்தே 
                இனம்காக்க உயிர்கொடுத்தோர் எண்ணிக்கை பலமடங்கே 
          மொழிகாக்க உயிர்கொடுக்க வருகின்றார் பலரிப்போ 
                 உயிர்கொடுப்பார் காரணமோ உலகத்தில் உயர்கிறது 
           உயிர்பற்றி உணராதார் உயிர்விட்டே மாய்கின்றார் 
                 உணர்வுடையோர் உயிர்விட்டே உணர்த்துகிறார் உண்மைதனை 
           எதுவிட்டுப் போனாலும் எம்மிடத்து வந்துவிடும் 
                    உயிர்மட்டும் போய்விட்டால் ஒருகாலும் திரும்பிவரா ! 

          ஒழுக்கமதே வாழ்வினது உயிர்நாடி போலாகும் 
               ஒழுக்கமதை  இழந்துவிட்டால் உயிர்வாழ்தல் உகந்ததல்ல 
          ஒழுக்கமதை உயிரோடு ஒப்பிட்டு வள்ளுவனார்
                 ஒழுக்கமுடன் வாழுதலே உயிர்வாழ்தல் எனவுரைத்தார் 
          அவ்வொழுக்கம் இல்லாரும் உயிர்வாழும் வாழ்க்கையது
                 அர்த்தமற்ற வாழ்வுவென அறிந்திடுதல் அவசியமே 
            உயிரோடு வாழுதற்கே உலகத்தார் விரும்புகிறார் 
                   உயிருடலில் இருக்கும்வரை ஒழுக்கமதை ஓம்பிடுவோம் ! 

          உயிர்பற்றி உரைக்கின்றோம் உயிர்காக்க நினைக்கின்றோம் 
                உயிர்தன்னை யாருமே உலகத்தில் கண்டதில்லை 
          உடலுக்குள் உயிர்புகுந்து உலகத்தை ஆள்கிறது 
                 உயிர்பிரிந்த உடலுக்கோ உலகத்தில் மதிப்புமில்லை 
          தெரியாத உயிர்தன்னை தேடிநின்று பார்த்தாலும் 
                  தெளிவான பதிலெதுவும் தெரியவர மாட்டாது 
            புவிமீது உயிர்தன்னை நிலைநிறுத்தும் பொறுப்புதனை 
                    பூராணாமாய் விளங்குகின்ற பரம்பொருளே உணருமன்றோ ! 

No comments :

Post a comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.