புதியவை

காற்று !( எம் ஜெயராமசர்மா .மெல்பேண் .அவுஸ்திரேலியா )


   

          காற்றுக்கு மாற்றுப்பேர் நிறையவுண்டு 
             கவரும்படி வீசினால் தென்றலாகும்
          சீற்றமுடன் வந்துவிடின் சூறாவளி 
               சில்லென்று வீசினால் குளிர்காற்றாகும் 
          வடக்கிருந்து வந்துநிற்கும் வாடையாகும் 
                 வனங்களிடை வீசினால் சேதமாகும்
           அளவோடு வீசினால் இதமேயாகும் 
                ஆனாலும் காற்றெமக்கு  ஆதாரமே !

             வாகனங்கள் ஓடுவதும் காற்றாலே 
                  வானூர்தி இயங்குவதும் காற்றாலே 
             நாமியங்கி நடப்பதுவும் காற்றாலே
                  நல்விளைச்சல் விளைவதுவும் காற்றாலே
             வான்வெளியில் காற்றுநிலை அற்றுப்போனால்
                    மண்மீது உயிர்கள்நிலை அற்றுப்போகும் 
             கஞ்சியின்று வாழ்நாளைக் களித்திடலாம்
                    காற்றின்றி வாழ்ந்துவிடல் அரிதேயாகும் !

            சோறின்றி இருந்தாலும் இருந்திடலாம்
                  சொட்டுநீர் அருந்தாதும் வாழ்ந்திடலாம் 
            ஆடையின்றி வாழ்ந்தாலும் வாழ்ந்திடலாம் 
                    ஆனாலும் காற்றின்றி வாழமாட்டோம் 
              நீழ்புவியில் வாழ்வார்க்குக் காற்றுத்தேவை
                      நிம்மதியாய் வாழ்வதற்கும் காற்றும்தேவை 
              ஆதாரம் எமக்கென்றும் காற்றேயாகும் 
                     ஆதலால் நற்காற்றைச் சுவாசிப்போமே ! 

             நகரத்தில் நற்காற்றை காணமாட்டோம் 
                  நகரமெலாம் நரகமாய் ஆகிப்போச்சு 
             கட்டடங்கள் இஷ்டமுடன் எழும்பியாச்சு 
                   கரியமிலவாயு அங்கே புகுந்துமாச்சு 
             சுவாசிக்கும் காற்றெல்லாம் சுத்தமின்றி
                   அபாயத்தை கொடுக்கும்நிலை ஆகிப்போச்சு 
             சுவாசிக்க நற்காற்றை மக்கள்தேடி
                   சுற்றுகிறார் வெட்டவெளி நாடிநாடி ! 

            தொழிற்சாலைப் புகையெல்லாம் ஒன்றுகூடி
                  சுவாசிக்கும் காற்றுக்கு ஆப்புவைக்கும் 
           அவலநிலை இப்போது அதிகமாகி
                  அநேகம்பேர் நோயிலினிலே மாழுகின்றார் 
            இயற்கைதரும் காற்றதனை எமக்குவாரா
                  இடையூறு பலவழியில் பெருகிப்போச்சு 
            ஆட்சியாளர் எல்லோரும் ஒன்றுசேர்ந்து
                  அசுத்தமின்றிக் காற்றுவர வழியைக்காண்பீர் !

           காயமென்னும் பெயர்பெற்ற உடலம்தன்னை 
                காற்றதுவே இயக்குநிற்கும் சக்தியாகும்
           மாயமென உருவம்பெற்ற காற்றுமங்கே 
                  மறைந்தோடி விட்டுவிடின் மரணமாகும் 
             உருவமிலா காற்றுமங்கே உள்ளேநின்று 
                    ஊனுடம்பை உருவமாக்கி காட்டிநிற்கும் 
             அக்காற்றின் அழுக்ககற்ற முனையாவிட்டால்
                    அனைவருமே அசைவற்று இருப்போமன்றோ ! 
           No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.