புதியவை

கலை இலக்கியவரலாற்றில் முதல் முதலில் ஓர் முஸ்லீம் பெண்ணின்(கலைமகள் ஹிதாயா ரிஸ்வியின்) மரபுக் கவிதை ஹிந்தி மொழியில் மொழிமாற்றம் இந்தியா அனந்தகிருஷ்ணன் சேதுராமன்அவர்களால் செய்யப்பட்டது இதுவே முதல் தடவை தலைப்பு -உலக சமாதானம்...


 
தலைப்பு -உலக சமாதானம்... 
விமானமோடு "ராக்கெட்" ஏறி
விண்ணகம் அளந்த போதும் 
இமாலய முகட்டைத் தொட்டு
எளிதெனக் கண்ட போதும்
சமாதானம் என்ற காற்று
தரணியில் வீசும் வண்ணம்
அமைதியைப் பேணும் பண்பு
அகன்றிடில் இன்ப மேது....?
சாதியைத் தகர்த்து மண்ணில்
சமத்துவம் தன்னைப் பேணி
நீதியை வளரத் துயர்த்தி
நிலத்திடை அமைதி கண்டு
சாதனை இதுவே என்று
வேர் அற மரங்கள் சாயும்
வீழ்ந்திடும் இலைகள் காயும்
நீர் இல்லாப் பயிர்கள் யாவும்
நிச்சயம் வாடிச் சாகும்
பார் தனில் வாழும் மக்கள்
பண்புடன் சேர்ந்து வாழும்
சீர்மையை மறந்து போகில்
செகந்தனில் அமைதி சாகும் ...!
பூமியை சுவர்க்கமாக்க
பொலிவினை முகங்கள் தேக்கி
தேமது ரத்து வெள்ளம்
திரட்சியாய் எங்கு மோட
நா மெலாம் ஓன்று பட்டு
நற் சமா தானந் தன்னை
வாகுடன் வளர்ப்ப தொன்றே
வழி யெனக் கண்டு சேர்வோம்
இன மத வேறு பாடு
இழி வெனக் கண்டு ணர்ந்து
மனந் தனில் மனிதர் யாவும்
ஓர் குலம் என்ற எண்ணம்
கனிந் திடில் மோதல் யாவும்
கரைந்துமே அமைதி பூக்கும்
சுன மது தீர்ந்து போனால்
செக மெலாம் சிரிப்புத் தானே
அவர் மொழி அவரவர்க்கு
அன்னையின் வடிவ மாகும்
எவர் மனத் துள்ளு மிந்த
எண்ணமே உறைய வேண்டும்
சுவர் தனிப் போட்டு வீணே
துயரினை வளர்த்தல் கூடா...!
சுவர்க்கமே உண்டு பண்ண
துணிந் தெழு இளைஞ நீயும்...!
சுதந்திரம் மானிடர்க்கு
சொந்தமாம் என்ற வுண்மை
நிரந்தரம் வாரு மாகில்
நிலத்திடை அமைதி பூக்கும்
இதமுடன் உலகு வாழும்
இளைஞர்காள் ஓன்று கூடி
நிதமிதை வளர்த்து மண்ணில்
நிம்மதி காக்க வாரீர்...!
கலைமகள் ஹிதாயா ரிஸ்வி -இலங்கை

ஹிந்தியில் மொழிபெயர்ப்பு 
இந்தியா அனந்தகிருஷ்ணன் சேதுராமன்

विश्वशांति 
विमान में राकेट में उड़कर 
अंतरिक्ष को मापने पर भी,
हिमालय के शिखर छूना 
आसान स्थापित करने पर भी 
समझौता -बगैर शान्ति के
पवन बहे बिना ,भुवन में शान्ति कहाँ ?
जातियों को मिटाकर ,
समानता -समत्व बढ़ाकर 
धरती में न्याय बढाकर,
यही साधना कहने पर 
स्थायित्व लाने पर 
जड़ सहित पेड़ गिरेंगे. 
गिरे पत्ते सूखेंगे.
बिन नीर के पौधे सब मरेंगे ही .
गुण सहित न जियेंगे तो 
उच्चता भूल जायेंगे तो 
जग में शान्ति मरेंगी.
भूमि को स्वर्ग बनाकर, 
चेहरे में सुन्दरता लाकर ,
मिठास मधु को जग में बहाकर ,
हम सब एक होकर एकता का सन्देश 
बढ़ाना ही एक मात्र मार्ग बनाकर 
जमा होंगे ,जगत में एकता 
और शान्ति को स्थायी बनायेंगे. 
जातियाँ-मजहब- वर्ग भेद मिटाकर,
इनको हीन समझाकर 
मन में मनुष्य कुल को एक ही 
मानने के विचार बिठाकर,
आपस में लड़ना भिड़ना मिटाकर 
शांति के सुमधु फूल खिलेंगे तो 
जग भर में अट्टहास होगा ही. 
हर एक को अपनी भाषा ,
मातृस्वरूप होंगी ही.
हर एक के मन उछालने के 
यह बात के बीच दीवार न उठाना .
स्वर्ग मय धरती बनाने ,
युवकों!साहसी बनकर उठो.
स्वतत्रता मनुष्य के लिए 
स्थायी हो जाने पर, 
धरती पर शान्ति होगी., 
युवकों ! दिन दिन यह विचार बढ़ाकर 
धरती पर शान्ति -संतोष 
स्थायी बनने , एक साथ आइये !
कलैमकल हिदया रिश्वी.

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.