புதியவை

தடாகத் தாமரை குவைத்திலிருந்து...மு.யாகூப் அலிதலைப்பு :- நன்றியுணர்வு
இது என் முதல் வாய்ப்பாய்...
முத்தாய்ப்பாய் அளித்திருப்பாய்,
இறைவா...உன் மன நிறைவாய்...
இவன் யாரென நன்கே அறிவாய்.
எந்த வழியில் என் தாய் வழி
எப்படி பட்டது என் தந்தை வழி..
இப்படி கேட்டதில்லை எந்த மொழியும்
அப்படி கேட்கும் மொழி உன்னிடமே.
சிறந்த பெற்றோர்கள் முதல் தேர்வு
சிறந்த கருவறை நல்ல பாதுகாப்பு,
சிறந்த அவகாசம் பத்துமாதம்
சிறந்த பிறப்பு எனக்கும்-தாயுக்கும்.
உருப்புகளில் குறைகளில்லை கருணை
உணர்வுகளில் சோர்வுகளில்லை கண்ணியம்
உச்சரிப்புகளில் தடங்களில்லை தாராளம்
உயிரில் சுமைகளில்லை ஏராளம்.
உணவுக்காய் தவிக்க வில்லை...
உறவுக்காய். ஏங்க வில்லை....
உடைகளுக்காய் ஒதுங்கவில்லை
உறக்கத்திலும் குறைவுகளில்லை
அறிவுக்கேற்ற கல்வியும் தந்தாய்
அமைதிக்கேற்ற கோபமும் கொடுத்தாய்.
அளவோடுதான் நட்பையும் அளித்தாய்
அவளுக்காகவே அப்படியே அர்பணித்தாய்.
தந்தையாய் பார்க்க வைத்தாய்
மருமகனாய் மதிக்க வைத்தாய்.
மனிதனாய் அலைய வைத்தாய்
அச்சங்களாய் எச்சரித்தும் வைத்தாய்.
உன் பார்வையில்லாமல் நானில்லை
உன் எழுத்தில்லாமல் நான் கவிஞனில்லை
உன்னாலே காற்றோடு நடக்கிறேன்
உலகத்தை விளையாட தந்து நடுவராகிறாய்....
இறைவா இது உனக்கான என் நன்றியுரை.
குவைத்திலிருந்து...
மு.யாகூப் அலி

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.