புதியவை

கண்மணியே நீவாழி! கவிஞர்.அ.முத்துசாமி, தாரமங்கலம்.மணமுடித்த மங்கையே நீவாழி !
மங்கலம்நிறை தங்கையே நீவாழி !
கனவுயாவும் நிறைவேறி நீமகிழ
காட்சிதரும் கண்மணியே நீவாழி !

புகுந்தவீடு புகழ்பெற்றல் போலுனது
பிறந்தவீடு மனமகிழவும் செய்திடணும் ,
கண்ணிறைந்த கணவனவன் செயல்களிலே
கட்டாயம் உன்விருப்பம் கலந்திடணும் .

மாமனாரும் மாமியாரும் போற்றுகின்ற
மருமகளாய் எந்நாளும் திகழ்ந்திடணும் ,
குடும்பத்தின் பொன்விளக்காய் நீயிருந்து
கோவிலாக  வீட்டைநீ  மாற்றிடணும் .

நாத்தனாரின் உறவுகளை வெறுத்திடாமல்
நீஅவர்க்கு உதவியாக இருந்திடணும் ,
பெற்றவர்கள் உனதன்பில் மனமகிழ்ந்து
பேரின்பம் கண்டவரும் உணர்ந்திடணும் .

புன்முறுவல் பூக்கின்ற பொன்முகத்தில்
புத்தம்புதுப் பிரகாசம் பொழிந்திடணும் ,
கண்மையோ கண்ணீரில் கரைந்திடாமல்
கவலைதனை மறைத்தின்பம் வழிந்திடணும் .

பொறுப்புள்ள தலைவியாக  நீபெற்ற
புதல்வர்களை நன்முறையில் வளர்த்திடணும் ,
வெறுப்புதனை எவர்மீதும் காட்டிடாமல்
விருப்பமுடன் குடும்பத்தை நடத்திடணும் .

        

No comments :

Post a comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.