புதியவை

முதிர்கன்னி (கவிதை )கவிஞர் ராம்க்ருஷ்மூத்த பிறப்பாய் பிறந்திட்ட புண்ணியமோ
காத்தல் பொறுப்பில் கனன்ற கண்ணியமோ
கூத்தனின் இரக்கமற்ற பெற்றோர் பிரிப்போ
சாத்திய சுமையாய் தம்பி தங்கையர் அன்போ

காலங்கள் கழிய பொறுப்புகள் நீண்டு நிற்க
கோலங்கள் நிலையறியாது கும்மியடிக்க
சூலங்களாய் சுற்றங்கள் சுற்றிச் சுற்றி வர
பாலங்களாய் உடன்பிறப்புகள் கரையேற

பெருமூச்சு விட்டு சுயம் சிந்திக்கும் வேளை
உருவம் சற்றே வாடி பொலிவிழந்திருக்க
அருவமாய் வந்தவர் யாவரும் சென்றிடவே
புருவம் உயர்த்திப் பார்க்க முதிர்கன்னியாய்

தோற்றம் கண்டேன் கண்ணில் நீர் கசிந்திட
ஆற்றல் என்னிடம் அளவில்லாதிருந்தும்
சீற்றம் தீயன கண்டு குதித்தெழுந்ததாலே
மாற்றம் இல்லாது சிரிப்பு குறைந்துபோனதே

சிரித்து சிரித்து சிறையிலிடவும் தெரியாது
வரிக்கும் ஒப்பனைகளையும் மறக்கலாமா
எரிக்கும் உண்மைகளைப் பேசிடலாமா
புரியாமலிருந்தாலும் சிரித்திட வேண்டுமே

கற்கால கன்னித் தெய்வங்கள் போல கல்லாய்
பிற்கால வாழ்வு பற்றிய நினைவுகளின்றியே
பற்பல கற்பனைகளில் கீழ்நோக்குப் பார்வையில்
பற்களைக் கடித்து நிற்கிறேன் முதிர்கன்னியாய்.No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.