புதியவை

தடாகத் தாமரைப் பூ காதல் தூது ! (கவிதை )பைந்தமிழ்ப் பாமணி . சரஸ்வதி பாஸ்கரன்பூக்களினைத் தூதாக்கிப் புவியீர்ப்புச் சக்தியினால்
பாக்களினைக் கொண்டுநானும் பாடிடவே விரும்புகின்றேன்
தேக்கங்கள் வேண்டாமே தேடிவர நேரமிதே
தூக்கத்தை விடுத்துவிட்டு தூயவளே தூதுபோவாய் !

வெண்ணிலவே பாராயோ வேகமாக வாராயோ
பெண்ணிலவைக் கண்டிடவே பேதையேநீ வந்திடுவாய்
வெண்மதியே விளையாட வேட்கையுடன் விரைவாயே
எண்ணமெலாம் நீயன்றோ எத்திக்கும் உன்னினைவே

மாலையிலே தெரிகின்றாய் மதுரசமாய் சுவைக்கின்றாய்
காலையிலும் தெரிகின்றாய் கதிரோனால் மறைகின்றாய்
சோலையிலும் பூக்களுமே சொர்க்கமாக நோக்கிடுமே
பாலையிலும் நீயேதான் பதிக்கின்றாய் உன்தடத்தை .

மங்கியதோர் நிலவினிலே மங்கையவள் முகம்போலே
எங்கெங்கும் தோன்றுகின்ற எட்டாத காட்சியன்றோ
அங்கெங்கும் நிலையாக அலைபாயும் நிலவேவா !
பங்கிடவும் முடியாதே பாசத்தை முழுமதியே !!!!

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.