புதியவை

வசந்தமாய் மாறும் ! [ எம் . ஜெயராமசர்மா மெல்பேண் அவுஸ்திரேலியா ]


           

              ஆண்டவன் படைப்பிலே அனைத்துமே அற்புதம்
              ஆயினும் மனிதனோ அனைத்திலும் அதிசயம்
              வேண்டிய அனைத்தையும் விரைவினில் பெற்றிடும்
              வித்தைகள் அவனிடம் சொத்தென இருக்குதே !

               மனிதனைப் படைப்பினில் உயர்வெனக் கருதிட
               மனிதனின் செயல்களே காரணம் ஆயின
               புனிதனாய் மனிதனும் புவிதனில் இருக்கையில்
               மனிதனின் மாண்புகள் மாட்சிமை ஆகிடும் !

                தானமும் செய்தான் தவமும் செய்தான் 
                ஈனமாம் காரியம் எண்ணிலாச் செய்தான்
                யானது என்னும் ஆணவக் குப்பை
                போனது போலத் தெரியவே இல்லை !

                குப்பைகள் குவிந்திடின் குணமெலாம் சிதறும்
                தப்பிதமாகவே செயல் எலாம் அமையும் 
                எப்பவும் மனநிலை இறுகியே இருக்கும்
                எதை நினைத்தாலும் பதட்டமே பெருகும் !

                விருப்புகள் வெறுப்புகள் நிறையவே இருக்கும்
                வேதனை சோதனை நாளுமே குவியும்
                மனமதில் குப்பையாய் இவற்றினைச் சேர்த்தால்
                வாழ்கின்ற வாழ்வு வதங்கியே போகும் !

                வீட்டிலே குப்பைகளைச் சேர்த்துமே வைத்தால்
                வேண்டாத விளைவுகள் வந்துமே சேரும்
                நாற்றமது எடுக்கின்ற நரமதாய் ஆகி
                நம்மகிழ்ச்சி ஆரோக்கியம் நாசமாய் போகும் !

                குப்பைகளைச் சேரவிடல் எப்பவுமே தப்பு
                குப்பைகளை குழிதோண்டி புதைத்துவிடல் வேண்டும் 
                தப்பான எண்ணமதை எப்பவுமே நாளும்
                தலைமீது வைப்பதனை  நிறுத்திடுதல் நன்றே !

                 மனமதிலே குப்பையாய் குவிந்துவிடும் அனைத்தும்
                 மனமதனை மாய்த்துவிட வழிவகுக்கும் அன்றோ
                 தினமே குப்பைகளை சேராது காத்தால்
                 மனமென்னும் மாளிகை வசந்தமாய் மாறும் !

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.