புதியவை

அழகான வாழ்வு !(கவிதை)( எம் . ஜெயராமசர்மா ...மெல்பேண் . அவுஸ்திரேலியாகனவினிலும் பெரியோரைக் காணவேண்டும்
நினைவினிலும் பெரியோரை நிறுத்தவேண்டும்
உணர்வெல்லாம் உயர்வாக இருக்கவேண்டும்
உள்ளமதில் கள்ளமதை ஒழிக்கவேண்டும்
தனிமையிலே இன்பமதைக் காணவேண்டும்
தறிகெட்டு ஓடுவதை நிறுத்தவேண்டும்
புவிமீது உள்ளார்கள் இவற்றைச்செய்யின்
புனிதமுடை வாழ்வெமக்குக் கிடைக்குமன்றோ !
சமையதைத் துணையாக கொள்ளவேண்டும்
சன்மார்க்க வழியினிலே நடக்கவேண்டும்
சினமென்னும் நெருப்பதனை அணைக்கவேண்டும்
தீங்குசெய்யும் மக்கள்தமை ஒதுக்கவேண்டும்
ஆண்டவனை தினமும்மனம் நாடவேண்டும்
ஆசையெனும் தீயினைநாம் அகற்றவேண்டும்
வேண்டிடுவார்க் குதவிதனைச் செய்தல்வேண்டும்
விருப்புடனே யாவரையும் பார்த்தல்நன்றே !
மற்றவரைக் குறைசொல்லல் தவிர்த்தல்வேண்டும்
வம்புபேசி நிற்பதையும் நிறுத்தல்வேண்டும்
எப்பவுமே எதிர்வாதம் குறைத்தல்வேண்டும்
ஏளனமாய் நோக்குவதை விலக்கல்வேண்டும்
தப்புச்செய்வார் மனந்திருந்த நடத்தல்வேண்டும்
தாராளம் எம்மனத்தில் இருத்தல்வேண்டும்
முப்பொழுதும் முகமலர்ச்சி கொள்ளல்வேண்டும்
முழுமையுடன் வாழ்வதற்கு முயல்தல்நன்றே !
மூத்தோரின் வார்த்தையினை மதித்தல்வேண்டும்
மூர்க்கருடன் பழகுவதைத் தவிர்த்தல்வேண்டும்
சாத்தானாய் வருவோரை ஒதுக்கல்வேண்டும்
சாந்தியினை மனமெங்கும் நிறைத்தல்வேண்டும்
வார்த்தையினை அளந்தளந்து பேசல்வேண்டும்
வருவாயை மனமிருத்தி வாழ்தல்வேண்டும்
ஆர்ப்பரிக்கும் குணமதனை அகற்றிநின்றால்
அழகான வாழ்வெமக்கு அமையுமன்றோ !

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.