புதியவை

செய்திக்குள் செய்'தீ' கவிதை ஆசுகவி அன்புடீன்செய்திக்குள் செய்'தீ'
பேப்பர் படிக்கல்லையோ...?
போனகிழமை நடந்த
வீசிக் கூட்டத்தில்
எமது 'மெம்பர்'
விளாசிய விளாசலெல்லாம் பேப்பரிலே
முன் பக்கச் செய்தியாக
வெளிவந்திருக்கிறதே
பேப்பர் படிக்கல்லையோ?
வாசிகசாலை, விளையாட்டு மைதானம்,
பொதுக்கிணறு,
கக்கூஸ்... இப்படியாய்
தேவைகள் நிறைவேற்ற வேண்டுமென
வீ. சிக் கூட்டத்தில்
எமது மெம்பர் பேசியுள்ளார்...
செய்தி யெல்லாம் பேப்பரிலே
முன் பக்கச் செய்தியாக வெளிவந்திருக்கிறதே
பேப்பர் படிக்கலையோ?
பள்ளி வளவில்
பொதுக் கிணறும்
கக்கூசும்
கட்டும் பொறுப்பை ஏற்று
முன்னின்று நடத்திய பெரியார்
அவரென்று,
முன்னர் செய்த சேவைகளைக் குறிப்பிட்டு
செய்தியெல்லாம் பேப்பரிலே
வெளிவந்திருக்கிறதே
பேப்பர் படிக்கல்லையோ....?
போன வருஷம்
இப் பொறுப்புக்களை ஏற்று
முன்னின்று நடத்தியதால்
கல் வீடும்
காற்சட்டை மாப்பிள்ளையும்
காரும், காணியுமாய்
மெம்பர்
மாடி ஏறிய செய்'தீ'களை
பேப்பரிலே காணவில்லை
என்றா விழிக்கின்றீர்...?
இந்த வருஷம் புதிதாய்
அத்திவாரம் போட்டுள்ள
இளைய மகளுக்கான 'மாடி'யையும்
மாப்பிள்ளைப் பொடியனையும்
தேடிப் பிடிக்க
மெம்பர்
திட்டம் தீட்டியுள்ள செய்'தீ'களை
பேப்பரிலே காணவில்லை
என்றா விழிக்கின்றீர்...?
போம் மேன்
போய்
பேப்பரை கூர்ந்து படியும்!

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.