புதியவை

தலைநிமிர்ந்து நின்றிடுவாய் ! ( எம் . ஜெயராமசர்மா மெல்பேண் அவுஸ்திரேலியா )                       

         அம்மாவைப்   பிடிக்காதார்
              அகிலத்தில்  ஆருமுண்டோ 
         அம்மாவின் அணைப்பினிலே
               அகமகிழ்வார் அனைவருமே
         அம்மாவின் பாலோடு 
               கலந்ததுவே அன்னைமொழி 
         ஆதலால் காதலுடன்
                அகம்நிறைப்போம் அன்னைமொழி ! 


          தாய்மொழியைப்  பழிப்பாரை
               சந்ததியே மதிக்காது 
          தாய்கூட   அவர்க்கெல்லாம்
                  தயைகூடக்  காட்டாரே 
          தாயொதிக்கி  நின்றுவிடின்
                  தயைபுரிவார் யாருளரோ 
            தாய்மொழியை  புறந்தள்ளி
                   வாழ்ந்துவிடல்  முறையாமோ !

            மொழிகாக்கப்   பலபோர்கள் 
                  முழுவீச்சாய்  நடக்கிறது 
            மொழிக்காக பலபேரும் 
                   ஈந்தளித்தார் இன்னுயிரை 
             மொழிவீழின் கலாசாரம்
                      முழுவதுமே வீழ்ந்துவிடும்
             மொழிதன்னை விழிபோலக்
                     காத்திடுவோம் வாருங்கள் !

             தாய்மொழியில்  பேசுவதைத்
                   தலைகுனிவு எனநினைக்கும்
             தாழ்வுமனப்  பான்மைதனை 
                    தகர்த்தெறியச் செய்திடுவோம் 
             தாய்தன்னைப் பழித்திடுவார் 
                     தரமிழந்தே போயிடுவார்
              தாய்மொழியும்  தாய்போல
                       தானெமக்கு இருக்கிறதே !

              அடிபட்ட   வுடனேநாம் 
                   அம்மா  வென்றலறுகிறோம் 
               அன்னைமொழி அகமதிலே
                       அமர்ந்தேயே இருக்கிறது 
               அடிமைத்தனம் அகமுறைவோர்
                        அன்னைமொழி தனைவெறுப்பார்
                 ஆனந்தம் வேண்டுமெனில்
                           அன்னைமொழி அரவணைப்போம் !

              தாய்மொழியில்  பேசிப்பார் 
                    சந்தோசம் நிறைந்துவிடும் 
               தாய்மொழியில் எழுதிப்பார்
                     சர்வமுமே உனக்குள்வரும்
                தாய்மொழியை வாழ்வெல்லாம்
                       தாங்கிநின்று  நீபாரு 
                  தலைநிமிர்ந்து  இவ்வுலகில்


                         தான்நீயும் நின்றிடுவாய் ! 

No comments :

Post a comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.