புதியவை

மணிமேகலை எனும்மங்கை(கவிதை) கவிஞர்.அ.முத்துசாமி , தாரமங்கலம் .

                        கோவலன் மாதவிக்
                          கூடிக் களித்ததில்
                          மணிமேகலை யெனும்
                         மங்கை பிறந்தாள் .

                        செம்பும் பொன்னும் 
                        சேர்ந்துக் கலந்ததில்
                         பளிச்சிடும் கவர்ச்சிப்
                         பாவையும் ஆனாள்.

                         பார்வை விழியும் 
                         பருவச் செழிப்பும் 
                        ஆர்க்கும் நகையும் 
                          அலங்கார நடையும் 
                         பார்த்த மலர்கள் 
                          பணிந்து வணங்கும்,
                          தோற்றம் கொண்ட
                          தோகை மயிலவள்.

                         கட்டில் சுகத்தைக்
                         காணாத அழகி ,
                        முத்த மழையை 
                        முதலில் வெறுத்த 
                         முற்றும் துறந்த 
                        முனிவருள் ஒருத்தி .

                         தனக்குக் கிடைத்த 
                        அமுத சுரபியெனும்
                       அட்சயப் பாத்திரத்தால்
                        பசித்தவர்க் கெல்லாம்
                        உணவ ளித்து
                       பாசம் கொண்டத் 
                       தாயும்  ஆனாள் .

                      சிறைச்சாலை யெல்லாம்
                       அறச்சாலை யாய்மாற்றிய 
                       அன்பின் தேவி 
                       அறத்தின் தலைவி .

                         கவிஞர்.அ.முத்துசாமி , தாரமங்கலம் .

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.