புதியவை

வெளிச்சம்வர வேண்டி நிற்போம். (கவிதை )( எம் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண் .அவுஸ்திரேலியா )               நீரின்றி வாடுகின்றார் 
               நீண்டநேரம் நிற்கின்றார் 
               பார்மீது உழைப்பவர்கள்
               பஞ்சமதில் உழலுகிறார்
              அவரைவைத்து சொத்துச்சேர்ப்பார் 
              அடுக்குமனை கட்டுகிறார் 
              அடுத்தவேளை உணவுக்கு 
              அலைந்திடுவார் உழைப்பவர்கள் ! 
              
               நிலமீது காணுகின்ற 
               நிட்டூரம் ஒழிவதற்கு 
               நீண்டதொரு போராட்டம்
              நெடுநாளாய் நடந்ததுவே 
               அதன்விளைவாய் உழைப்பவரை 
               அனைவருமே கண்டார்கள் 
               அத்தினமே மேதினமாய்
                ஆகியதே உலகமெலாம் ! 


               உழைப்பவரை வாழவைப்போம்
               ஊதியத்தை உயர்த்திடுவோம்
               விலைகுறைவாய் பலவற்றை
                விரைவாகக் கொடுத்திடுவோம்
                நலம்பயக்கும் திட்டங்கள்
                நாங்கள் செய்விருக்கின்றோம் 
                நம்புங்கள் எனவுரைத்து 
                நம்பவைப்பார் அரசியலார் ! 
              
        
                 
             உரைகேட்ட  உழைப்பாளி
             உண்மையென நம்பிடுவான்
             தலைவாநீ வாழ்கவென்று
             தான்குரலை ஒலித்திடுவான்
             உழைப்பாளி அறியாமை
             உரமாக்கித் தலைமையெலாம்
              உல்லாசம் அனுபவித்து
               உவப்புடனே இருந்திடுவார் !


              மேதினத்தில் வெளிச்சம்வர 
              வேண்டிநிற்போம் வாருங்கள் 
              மேதினத்தில் உழைப்பாரை
               உயர்த்திநிற்போம் வாருங்கள் 
              பொய்யுரைக்கும் கூட்டத்தார்
              தனைத்தவிர்ப்போம் வாருங்கள் 
              மெய்யாக மேதினத்தை 
               ஆக்கிடுவோம் வாருங்கள் ! No comments :

Post a comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.