புதியவை

கலைமகள் பத்திரிகையில் "தடாகம் தாமரை சகோதரி ஷைலஜாவிற்கு" சிறுகதைக்குப்பரிசு கிடைத்துள்ளது பெருமையாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் உள்ளது! அவருக்கு தடாகம் பன் னாட்டு அமைப்பு உறவுகளின் வாழ்த்துக்கள்No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.