புதியவை

வாழ்த்தினேன் -கவித்தீபம்” கலைமகன் பைரூஸ்


குட்டித் தீவினிலோர் கவிவிழாவெடுக்க
குழந்தை மனதாள் கவிமணமெடுக்க
எட்டுத் திக்கும் கவிதரும் கவிவாணர்
ஏற்றம் கண்டிட விழாவெடுக்கின்றாள்!

தடாகம் எனப்பெயர் கொண்டோர்
தனித்தமிழ் மணக்கும் அமைப்பினிலே
வாடாது பணிசெய்வாள் - சிறப்பாய்
வாகையுடன் நாளும் தருவாள் கவிதை!

கலைமகளென்றால் அவள் பெயர்
கலையாது ஒட்டும் சுவைஞர் அறிவர்
நிலையாக நில்லாத நிலத்தினில்
நல்லன செய்வாள் கலைமகள்!

ஈரைம்பது போட்டிகள் வைத்தே
ஈரைம்பது வல்லோர் தெரிந்தே
ஈரைம்பதிலும் மேலாய் விருதினை
ஈந்திட முனையும் தடாகம் வாழிய!

நாற்றிசை வாழும் நற்கவிஞர்கள்
நாளும் மகிழ்ந்திட தரவுள விருது
போற்றியே அடியேன் வாழ்த்தினேன்
பைந்தமிழணங்கு நாளும் களிகொள!

-“கவித்தீபம்” கலைமகன் பைரூஸ்No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.