புதியவை

மரணவாசல் போகின்றார் ! ( எம். ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் அவுஸ்திரேலியா )
                    பணத்தினால்  போதை  வரும்  
                         பதவியினால்  போதை   வரும்
                    பட்டம்  பல  பெற்றாலும் 
                        போதை  தலைக்  கேறிவிடும் 
                    இதனாலே வரும் போதை 
                          எல்லோர்க்கும் இடைஞ்சல் தரா
                    போதை ஊட்டும் பொருளன்றோ  
                           பொல்லாத விளைவைத் தரும்  ! 
                    
                   போதையூட்டும் பல  பொருட்கள் 
                         புதுப்  புதிதாய்  வருகிறது 
                   காதலுடன்  பலர்  வாங்கிக் 
                         காணுகிறார் இன்ப  நிலை 
                   இன்பமென  எண்ணி  எண்ணி 
                         ஏற்றுநிற்கும் பல  பொருட்கள் 
                    துன்பமாய்  அமையும்  என்று 
                           துளிகூட  அவர்   நினையார்  ! 

                   போதை   தரும்    பலவற்றை 
                        பொழுது   போக்காய்  பயன்படுத்தி 
                   பாதை  தடுமாறி   நின்று 
                         பலர்  வாழ்வை  இழந்துவிட்டார் 
                   சாதனைகள் பல   இருக்க
                           சன்மார்க்க வழி  இருக்க 
                   போதையினை தலைக்   கேற்றி 
                           பொசுக்குகின்றார்  நாளை எல்லாம் ! 

                போதைப்  பொருள்  ஏற்பதனால்
                     பொறி  புலன்கள்  தடுமாறும் 
                வீதி  தனில்  செல்கையிலே 
                     வில்லங்கம் செய்யத் தூண்டும் 
                நாடி வரும்  நற்குணங்கள் 
                      நம்மை விட்டே அகன்றுவிடும் 
                நமக்கு நாமே புதைகுழியை 
                      நாம்  வெட்டி  நின்றிடுவோம்  !

               கொள்ளை  அடியென  நினைக்கும் 
                       குணம்   அங்கே வந்துநிற்கும் 
               கொலை செய்து கற்பழிக்கும் 
                      குரூரமும்   கூட    நிற்கும் 
               நல்ல   வல்ல   எக்குணமும் 
                    நம்மிடத்து   வந்து   விடா 
               பொல்லாத செய்  என்றே 
                    போதை அங்கு  வழிநடத்தும்  ! 

              நீதி   நேர்மை   பார்க்காது 
                  நெஞ்சு உருக  நினைக்காது 
              வாதமிடும்   போர்க்   குணத்தை 
                      வளர்த்து  விடும் போதையது 
               புவி   மீது   வாழ்கின்றார் 
                    போதைப்  பொருள் ஏற்பதனால்
                மதியிழந்து வாழ் விழந்து 
                     மரண வாசல் போகின்றார் ! 

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.