புதியவை

காலம் மாறியதோ இல்லை ஞாலம் மாற்றியதோகவியருவி நிந்தகத்தகமது நிலா பிளேஸ் வன்னியார் வீதி நிந்தவூர்


கோழி மிரித்து குஞ்சு
முடமாகியது அந்தக்காலம்
குஞ்சு மிரித்து
நெஞ்சு வலிப்பது இந்தக் காலம்
தென்ன்னய வளர்த்து
இளநீர் குடித்ததுஅந்தக்காலம்
பிள்ளைய வளர்த்து
கண்ணீர் வடிப்பது இந்தக்காலம்
சொத்துக்கள் தேடி
சொந்தம் கண்டது அந்தக்காலம்
சொத்துக்கள் தேடி
பந்தமும் கலைந்தது இந்தக்காலம்
உள்ளத்தில் உள்ளதை
சொன்னதுஅந்தக்காலம்
உள்ளொன்று வைத்து
பிறிதொன்றைச்சொன்னது
இந்தக்காலம்
சிரிப்பைக் கண்டு
சிந்தை மலர்ந்ததுஅந்தக்காலம்
சிரிப்பைக் கொன்று
சிறையில் அடைப்பதுஇந்தக்காலம்
நல்லதைச் சொல்லி
நல்லதை செய்வதுஅந்தக்காலம்
நல்லதாய்ச் சொல்லி
கெடும்பதை செய்வது இந்தக்காலம்
உதவிகள் செய்து
உள்ளம்மகிழ்ந்ததுஅந்தக்காலம்
உதவிக செய்து
உள்ளம் நொந்தது இந்தக்காலம்
அன்னையும் பிதாவும்
முன்னறிதெய்வம்அந்தக்காலம்
அன்னையும் பிதாவும்
பின்னுக்கிடைஞ்சல்இந்தக்காலம்
ஆலயம் தொழுவது
சாலவும்சிறந்தது அந்தக்காலம்
ஆலயம்போவது
வேலைக்கிடைஞ்சல்இந்தக்காலம்
ஏமாற்றுபவன்
புத்திசாலி அந்தக்காலம்
ஏமாறுபவன்
குற்றவாளி இந்தக்காலம்
பெற்றவர் முன்னே
சேர்ந்தேஉண்பதுஅந்தக்காலம்
மற்றவர் முன்னே
மகிழ்தேயுண்பது இந்தக்ககாலம்
பெற்றவர் பார்த்து
திருமணம் செய்வதுஅந்தக்காலம்
பிள்ளைகள் பார்க்க
தன்மானம் காப்பதுஇந்தக்காலம்
பெரியவர் முன்னே
மானம் காப்பது அந்தக்காலம்
பெரியவர் தானே
தன் மானம்காப்பதஇந்தக் காலம்No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.