புதியவை

"இப்படிக்கு , பிரியமுள்ள அப்பா "புதுக்கவிதைகலா வர்ணன்
அன்பு மகனே..!
நீ மனதுக்குள் அழுகிறாய் ..
அச்சத்தம் என்னிதயத்தில்
முகாரியாய் கேட்குதப்பா ..
என்மீது நீ கொண்டிருக்கும்
இரக்கமதை நன்கறிவேன்..
அதைக் காட்டிட இயலா
திரிசங்கு நிலையையும் நானறிவேன்..

உன்னோடு எனையே வைத்திட
எடுத்திட்ட முயற்சிகள் உயர்ந்ததப்பா ..
எனக்காக உன் வாய் சொன்ன
பொய்யுரைப்புகள் அதிசயமப்பா ..
உன் முகத்தின் நெளிவுகளே
அழகாய் காட்டியதப்பா..
எனக்கு நோயென்றதும் நீ
துடித்திட்ட கட்டங்களை
தூங்குவதாய் நடித்தவனாய்
தூரமிருந்தே பார்த்திட்டேன்...
ஒளித்தே நீ தந்த இனிப்புகளை
வாயசைவின்றி சுவைத்தேன் ..
உன் அன்புதான் இனித்தது ..
கொண்டவளைச் சமாளித்து
என் மனதைத் தேர்த்திடவே
நீ பட்ட பாடறிந்து நான்
அழுதிட்ட காலங்களுமுண்டு..
உன் மனதின் பிரார்த்தனைகளால்
நானிங்கு நலமுடன்...
மறவாமல் சந்தித்திடு..
இப்படிக்கு ,
பிரியமுள்ள அப்பா.
#கலா வர்ணன் #

No comments :

Post a comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.