புதியவை

மகளிர் தினம் - கவிஞர் ராம்க்ருஷ்
பெண்ணாய்ப் பிறந்திட மாதவம் செய்திடல் வேண்டும்
கண்ணாய்க் கருத்தாய் குழவி வளர்ப்பும் வேண்டும்
அண்ணாந்து பார்க்குமளவு அன்பு வளர வேண்டும்
எண்ணிடும் போதிலே எழிலாக நடக்கவும் வேண்டும்

ஆணாதிக்கச் சிந்தனை விதித்த நிபந்தனைகளிது
பேணாது பெண்ணை அடிமைப்படுத்தியே வளர்த்தது
தூணாக நின்று ஆண்களைத் தாங்க வேண்டுமாம்
நாணாத பெண்ணெல்லாம் நல்ல பெண்ணில்லையாம்

வீட்டுப் பணியே பெண்ணின் பணியாய் வேண்டுமாம்
ஆட்டு மந்தையாய் அடக்கியே வளர்த்தனர் ஆண்கள்
ஏட்டில் பாரதி வெகுண்டெழுந்து பாடிய பின்னரே
நாட்டில் பெண்களெல்லாம் மீண்டெழுந்து போராடினர்

பணிகள் அனைத்திலும் ஆண்களின் நிகராகவே
துணிவுடன் பெண்கள் பணியாற்றி பெருமை சேர்க்க
அணியணியாய்ப் பணிகள் அவர்களுக்கே வந்தன
பிணி மனிதர்கள் வாய் கையடக்கியே நடந்தனர்

பெண்ணுக்குத் தாய்மை பெறும்பேறு அல்லவா
கண்ணுக்குள் வைத்து வளர்த்த தாய்களல்லவா
விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் ஏணி வைத்தாலும்
பெண்ணுக்குள் இருக்கும் பேரன்புக்கு இணையாகுமா

பெண்மையைப் போற்றும் பேரழகர்களாவோம் நாம்
உண்மையாய் உலகே உணர்ந்த தத்துவம் இது
கண்மை கரைய விடாத கட்டழகர்களாவோம் நாம்
அண்மையுணர்வில் ஆதரவான அன்பு காட்டுவோம்

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.